Affaldsordning og containergårde

01.06.2022 Affaldsøer / Containergårde:

Mange undrer sig over, at containere står ude på vejen pga pladsmangel.

Betyrelsen afventer i øjeblikket resultatet af den tilmelding til affaldoggenbrug@roskilde.dk, som havde sidste frist den 28/5 2022. Samtidig er vi ved at vurdere behovet for alle de containere der i forvejen står i øerne. Vi håber jo på, at der vil være plads i de nuværende gårde når alt dette falder på plads. Vi skal jo alle betale for eventuelle udvidelser. Ind til da beder vi om jeres tålmodighed.

28-04-2022: KAOS ved kubegårdene!!

Kommunen har desværre implementeret den nye ordning i en forkert rækkefølge.

Planen var at vi skulle mødes i området og vurdere pladsbehov, efter at kommunen havde spurgt jer om, hvem der ville have den nye spand hjemme, og hvem der ville have den i kubegården.

Det lykkedes endelig i går at komme i kontakt med afdelingslederen og det blev aftalt at vi skal mødes i uge 18 her i Eppedalen. Herefter bliver det sådan, at I får noget materiale i jeres postkasser. I skal så meddele kommunen om I ønsker den nye spand hjemme eller i kubegården.

Herefter vil spandene blive fordelt, og vi kan nu vurdere om kubegårdene skal udvides.

Den røde spand til elektronisk affald vil blive tildelt hvert enkelt hus.

Vi er kede af forvirringen; men mener ikke at det er os der har skabt den. Vi vil gøre vores til at der bliver skabt ro omkring dette affalds ragnarok. MVH Bestyrelsen

25-01-2022: Vedrørende afstand for afhentning af affaldsbeholdere:

Jeg (formanden) refererede på GF 2021 min samtale med afsnitslederen i Veje og Grønne områder, som sagde at afstandsreglerne ikke længere ville gælde Eppedalen efter den ny ordning.

Efter at have modtaget skrivelse i Eboks om den nye ordning blev jeg i tvivl, ligesom mange ef jer er blevet. Derfor rettede jeg henvendelse til ham igen og fik følgende svar:

Som jeg læser jeres matrikelkort så er I individuelt matrikuleret? – det betyder også at min oprindelige udtalelse holder stik fsva afhentning. Der gælder en 5-meter regel for individuelle løsninger og en 40-meter regel for fællesløsninger.

Dette svar betragter jeg som en sikkerhed for, at jeg ikke løb med løse rygter. Afdelingen er også indtillet på at der kan ændres i vores nuværende ordning, med en ændring af container sammensætningen. Vi bliver forhåbentlig meget klogere når vi når maj måned. Vi vil holde jer orienteret her på siden.

05-12-2021: Se artikel fra DAGBLADET vedrørende ny affaldsordning: Klik her

22.06.2018 Runde 2 for afhentning af affaldsbeholdere til glas/metal

Der var en del beboere, som enten havde glemt at sætte affaldsbeholderen frem til vejen eller blot havde stillet den på stierne ved afhentningen den 18. juni 2018.

Roskilde Kommune foretager derfor en ny afhentning mandag den 9. juli 2018. Affaldsbeholderen skal derfor placeres nede ved vejen søndag aften den 8. juli 2018.

24.05.2018 Afhentning af affaldsbeholdere til glas/metal

Roskilde Kommune oplyser, at der sker afhentning af affaldsbeholdere den 18. juni 2018 og samme dag afhentes papirkuberne.

23.05.2018 Containergårde er nu færdigetablerede

Roskilde Kommune har nu forsynet containergårdene med containere til papir, glas og metal.

Hvis du som beboer ønsker at bruge containergårdene i stedet for den affaldsbeholder til glas/metal, som du har fået, så skal du kontakte kommunen.

Du kan enten ringe på 46313621.

Du kan også sende en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk.

Du har frist til fredag den 8. juni 2018 med at melde ind til kommunen.

Kommunen vil herefter melde ud med hvilken dag affaldsbeholderen til glas/metal bliver indsamlet.

19.03.2018 Placering af containergårde

Her er en oversigt over containergårdene

Aspen 1 containergård

Bøgen 1 containergård

Dunbirken 1 containergård

Fyrren 3 containergårde

Granen 1 containergård

15.03.2018 Ny håndbog for grundejerforeningen

På hjemmesiden er nu tilføjet en ny håndbog, og du finder den under “Diverse“.

15.02.2018 Tømningsplan for mad-/restaffald og glas/metal

Du har mulighed for på kommunens hjemmeside at finde datoer for afhentning af diverse affald på dette link.

10.02.2018 Tilmelding til SMS service

Du kan på Roskilde Kommunes hjemmeside tilmelde dig en SMS service, så du får SMS dagen før der sker afhentning af affald.

29.01.2018 Skema fra Roskilde Kommune

Grundejerforeningen har modtaget dette skema, der beskriver afstanden fra den enkelte parcel til nærmeste afhentningssted for skraldebilen. Afstandene er beregnet af kommunen.

28.01.2018 Omdelt nyhedsbrev fra bestyrelsen

Der er her i weekenden blevet omdelt et nyhedsbrev, og nyhedsbrevet findes her.

28.01.2018 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 22.01.2018

Hjemmesiden er opdateret med referatet.

28.01.2018 Nyt bestyrelsesmedlem og ny næstformand

Torben Gren Larsen, Egen 13, er indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem, og Per Sander er ny næstformand.

22.01.2018 Henvendelse til kommunen ang. den nye affaldsordning

Bestyrelsen skal pointere, at afhentning af affald er baseret på en individuel aftale mellem den enkelte grundejer og kommunen. Såfremt den enkelte grundejer ønsker at drøfte afhentning kan dette ske til kommunen på 46313621 eller mail: affaldoggenbrug@roskilde.dk.

22.01.2018 Kort konklusion på den ekstraordinære generalforsamling

Forslaget fra Anders Christensen, Cypressen 14, om udvidelse af containerområder for glas/metal blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, og efter dirigentens beslutning blev forslaget delt i 2 afstemninger. En om selve udvidelsen og en om finansieringen. Årsagen var, at bestyrelsen havde et ændringsforslag til finansiering, såfremt forslaget om udvidelse blev vedtaget.

Afstemningen for udvidelse af containerområder fra 3 til 5 i alt blev vedtaget.

Stemmefordelingen var: 79 stemmer for udvidelse, 15 stemmer imod udvidelse og 1 blank stemmeseddel.

Der var 2 finansieringsmuligheder til afstemning. Nr. 1 gik ud på at finansiere udvidelserne af containerområderne fra vore henlæggelser og nr. 2 gik ud på at finansiere udvidelsen ved at forhøje kontingentet med 75 kr. de næste 4 kvartaler.

Der var flertal for forslag 2, altså en kontingentforhøjelse.

Stemmefordelingen var: Nr. 1 20 stemmer for, nr. 2 72 stemmer for og 3 ugyldige stemmesedler.