Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Formand: Allan Jensen, Bøgen 17, 40 31 13 02, mail: formand@eppedalen.dk
Næstformand: Torben Gren Larsen, Egen 13, 29 62 82 08, mail: naestformand@eppedalen.dk
Kasserer: Ole Tang Christensen, Bøgen 19, 31 43 01 19, mail: kasserer@eppedalen.dk
Sekretær: Ole Nyholm-Pedersen, Bøgen 14, 40 31 01 19, mail: sekretaer@eppedalen.dk Bestyrelsesmedlem: Eivind Eghave Aspen 12, 30 11 50 54 Mail: bestyrelsesmedlem@eppedalen.dk

Suppleanter:

Brian Sandgård                  Hasselen 3
Henning Jensen                  Bøgen 13
Lena Wienberg                   Aspen 11

Kritisk revisor:
Kritisk revisor: Frank Thaulow, Fyrren 24, 46 38 34 74

OBS! Vi henstiller til jer alle om at respektere kl. 20.00 som det seneste tidspunkt at ringe til bestyrelsen.