Diverse

Her er diverse oplysninger omkring Grundejerforeningen Eppedalen.

Fællesbelysning:
Bestyrelsesmedlem: Eivind Eghave Aspen 12, 30 11 50 54 Mail: bestyrelsesmedlem@eppedalen.dk

Opsyn med legeplads:
Bestyrelsesmedlem: Eivind Eghave Aspen 12, 30 11 50 54 Mail: bestyrelsesmedlem@eppedalen.dk

Grønne områder, stier, og regnvandsbrønde på stierne:
Torben Gren Larsen, Egen 13, 29 62 82 08, mail: naestformand@eppedalen.dk

Ved vand, spildevand og kloakproblemer, kontakt  FORS A/S:

Roskilde Forsyning A/S er fusioneret sammen med Holbæk Forsyning A/S og Lejre Forsyning A/S pr. 1. januar 2016, og det fusionerede forsyningsselskab hedder nu FORS A/S. Fejlmelding på vagttelefon 70 20 20 66 svarer hele døgnet. Bestyrelsen kan anbefale, at man tilslutter sig mail/SMS-service fra FORS A/S, så man bliver kontaktet, når der er driftsforstyrrelser i ens område.

Husk at problemer med stikledning fra huset og til sti er for egen regning.

YouSee Kabel-TV:
Fejlmelding vedr. kabel TV – kontakt YouSee – 70 70 40 40

Grundejerforeningens aftale med YouSee

Grundejerforeningen har forlænget sin aftale med YouSee og du kan læse selve aftalen her.

Kompetencefordeling mellem Roskilde Kommune og grundejerforeningen

Der foreligger en aftale med Roskilde Kommune omkring kompetencefordelingen mellem kommunen og grundejerforeningen for så vidt angår udbygning/ombygning/tilbygning på de enkelte parceller i Eppedalen.

Standardsvar fra grundejerforeningen vedr. renovering/udvidelse af udhus

Her er standardsvaret fra grundejerforeningen i forbindelse med ansøgning om renovering/udvidelse af udhus m.m.

Oplysninger ved ejendomshandel

Ejendomsmæglere og advokater kan mod et gebyr på 300 kr. indhente yderligere oplysninger hos grundejerforeningens bestyrelse i forbindelse med hushandler for ejendomme her i grundejerforeningen. Husk at sende frankeret og adresseret svarkuvert.

Grundejerforeningens håndbog

Håndbogen indeholder alle relevante oplysninger om grundejerforeningen såsom bestyrelse, budget, oversigt over grundejerforeningens areal og medlemmernes rettigheder og pligter.

Håndbogen findes som pdf-fil: HÅNDBOG I PDF

BESTYRELSEN HAR BESLUTTET, AT HÅNDBOGEN FREMOVER KUN VIL FREMGÅ AF GRUNDEJERFORENINGENS HJEMMESIDE. DER SKER SÅLEDES IKKE EN OMDELING AF HÅNDBOGEN BLANDT GRUNDEJERNE FRA 2011 OG FREMEFTER.

Nedenfor kan du se den seneste udgave af Eppedalens håndbog.

Oversigt over udsendte nyhedsbreve:

2011:
Nyhedsbrev 1-2011

2012:
Nyhedsbrev 1-2012
Nyhedsbrev 2-2012
Nyhedsbrev 3-2012
Nyhedsbrev 4-2012

2013:
Nyhedsbrev 1-2013
Nyhedsbrev 2-2013
Nyhedsbrev 3-2013
Nyhedsbrev 4-2013
Nyhedsbrev 5-2013
Nyhedsbrev 6-2013

2014:
Nyhedsbrev 1-2014
Nyhedsbrev 2-2014

2015:
Nyhedsbrev 1-2015
Nyhedsbrev 2-2015

2016:
Nyhedsbrev 1-2016
Nyhedsbrev 2-2016
Nyhedsbrev 3-2016
Nyhedsbrev 4-2016
Nyhedsbrev 5-2016
Nyhedsbrev 6-2016
Nyhedsbrev 7-2016
Nyhedsbrev 8-2016

2017:
Nyhedsbrev 1-2017
Nyhedsbrev 2-2017
Nyhedsbrev 3-2017
Nyhedsbrev 4-2017
Nyhedsbrev 5-2017
Nyhedsbrev 6-2017
Nyhedsbrev 7-2017
Nyhedsbrev 8-2017
Nyhedsbrev 9-2017

2018:

Omdelt nyhedsbrev januar 2018
Nyhedsbrev 1-2018
Nyhedsbrev 2-2018
Nyhedsbrev 3-2018
Nyhedsbrev 4-2018
Nyhedsbrev 5-2018
Nyhedsbrev 6-2018
Nyhedsbrev 7-2018
Nyhedsbrev 8-2018
Nyhedsbrev 9-2018
Nyhedsbrev 10-2018
Nyhedsbrev 11-2018
Nyhedsbrev 12-2018
Nyhedsbrev 13-2018

2019

Nyhedsbrev 1-2019
Nyhedsbrev 2-2019
Nyhedsbrev 3-2019
Nyhedsbrev 4-2019

Nyhedsbrev 5-2019

Nyhedsbrev 6-2019

Nyhedsbrev 7-2019

Nyhedsbrev 8-2019

Nyhedsbrev 9-2019

2020

Nyhedsbrev 1-2020

Nyhedsbrev 2-2020

Nyhedsbrev 3-2020

Nyhedsbrev 4-2020

2021

2022

Nyhedsbrev 1-2022

Nyhedsbrev 2-2022