Nyhedsarkiv

Her finder du gamle nyheder fra 2019, 2018, 2017 og 2016.

12.11.2019 Skraldeproblemer i containergårdene

Roskilde Kommune har henvendt sig til grundejerforeningen, da der er oplevet problemer med sorteringen af metal og glas. Vi har derfor fået en regning på 621 kr. pga. for dårlig sortering. Kommunen har også sendt os billeddokumentation – se nedenfor.

Vi skal på det kraftigste opfordre beboerne til at foretage sortering efter de standarder, som kommunen har anvist.

Bestyrelsen har ikke andre muligheder end at betale de regninger, der i givet fald bliver sendt fra kommunen, såfremt kommunen konstaterer fejlsortering.

Bestyrelsen har ikke andre muligheder end at betale de regninger, der i givet fald bliver sendt fra kommunen, såfremt kommunen konstaterer fejlsortering.

12.11.2019 Anden indkaldelse til generalforsamling

Her er anden indkaldelse til den ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 19. november 2019 kl. 19:00. Indkaldelsen er tilføjet forslag fra bestyrelsen. Der er ikke indkommet forslag fra beboerne. Husk at generalforsamlingen afholdes hos Svogerslev Boldklub, Tværvangen 23, Svogerslev.

Baggrundsmateriale for bestyrelsens forslag kan ses her.

15.10.2019 Første indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 19.11.2019 kl. 19:00 hos Svogerslev Boldklub, Tværvangen 23, Svogerslev. Se første indkaldelse her.

19.09.2019 Arbejdsweekend på legepladsen er AFLYST

Bestyrelsen har aftalt med Heidi Holm og Brian Sandgaard at arbejdsweekenden planlagt til den 28.-29.09.2019 er AFLYST.

19.09.2019 Svævebanen på legepladsen er nedlagt

Efter nøje vurdering og eftersyn af både svævebanetårnet og selve svævebanen har bestyrelsen besluttet at fjerne wiren samt afspærre adgangen til tårnet pga. sikkerhedsmæssige årsager.

23.08.2019 Legeplads-arbejdsweekend

Der afholdes arbejdsweekend den 28.-29,09.2019 – begge dage kl. 10-15. Bestyrelsen sørger for materialer og maling/pensler og der vil også være mad og drikke til arbejdsstyrken. Meld dig til via Facebook eller via mail til Brian Sandgaard eller Heidi Holm.

23.08.2019 Asfaltering i Eppedalen

Der påbegyndes asfaltering mandag den 16.09.2019.

Den foreløbige plan er, at der startes i Egen ( både carporte og stier ) og så bevæger man sig derefter langs vejen (carporte i Dunbirken, stier i Cypressen og sidst carporte og stier i Bøgen). Husk at få rettet kanterne til og fjern ukrudt og lignende ud over stien. Vores grønne mand – Ove – vil sørge for ukrudtsmiddel de steder det er nødvendigt. Arbejdet forventes at tage ca. 14 dage, da en del brønde og kloakdæksler skal rettes op.

23.08.2019 Tusmørket kommer tidligere

Tjek gerne din udendørsbelysning, nu det bliver tidligere mørkt.

17.07.2019 Nyhedsbrev omdelt til berørte beboere

Det forventes at vi i efteråret får asfalteret de resterende stistykker i Bøgen, Cypressen og Egen samt carportene. Der er blevet omdelt nyhedsbrev omkring asfalteringen og hvilke forholdsregler de berørte beboere skal tage i den anledning.

23.05.2019 Opgradering af Yousee netværk

Dansk Kabel TV går snart i gang med ombygningen af kabelskabene, så Yousee-bredbånd bliver meget  hurtigere end nu.

Det sker i perioden 11.-21.06.2019 og ombygningen sker i dagtimerne (fra kl. 7:00 til kl. 15:30)

Der kan derfor være periodevise afbrydelser pga. ombygningen i dagtimerne.

12.04.2019 YouSee demobil på besøg

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 02.07.2019 kl. 15:00-19:00, hvor YouSee kommer forbi Eppedalen med deres demobil. Der bliver senere meldt ud, hvor den kommer til at parkere.

18.03.2019 Ny vedtaget persondatapolitik

Bestyrelsen har vedtaget en ny persondatapolitik for hvordan og hvorledes vi behandler personfølsomme data.
 

13.02.2019 Håndbog er opdateret

Håndbogen for gf. Eppedalen er nu blevet opdateret og du kan finde den på denne side.
 

13.02.2019 Fibias gravearbejde i Eppedalen.

Fibia har nu færdiggjort gravearbejdet her i Eppedalen. Der har været en hel del udfordringer, og det kan være at der fortsat er det for enkelte grundejere. Inden så længe skal der afholdes vejsyn med deltagelse af medlemmer fra bestyrelsen, Roskilde Kommune og Fibias entreprenør, Petri & Haugsted. Såfremt beboere har noget man gerne vil have med ved vejsynet, så meld det ind på mail til næstformanden.

12.01.2019 Status på gravearbejdet i Eppedalen

Gravearbejdet skulle være slut ved udgangen af januar måned, og umiddelbart derefter vil der være et afsluttende vejsyn med deltagelse af Petri & Haugsted, Roskilde Kommune og bestyrelsen.

Vi har fået henvendelser fra flere beboere om bl.a. den dårlige asfaltering. Vi vil nøje stille krav til selve reetableringen i forbindelse med det afsluttende vejsyn.

12.01.2019 Manglende belysning i Eppedalen

Der har ikke været enighed mellem entreprenørfirmaet Petri & Haugsted, der udfører gravearbejdet på vegne af Fibia, og bestyrelsen omkring afholdelse af udgift til fejlsøgning og fejlrettelse på elkablerne.

Efter en længere dialog med Petri & Haugsted, har bestyrelsen nu kontaktet en elektriker for at få foretaget fejlsøgning på elkablerne, så vi igen kan få belysning her i Eppedalen. Fejlsøgning og rettelse af fejl forventes at ske i den kommende uge.

12.01.2019 Manglende tømning af containergårde

Vi har gjort Roskilde Kommune opmærksom på den manglende tømning af visse containergårde her i Eppedalen i december og begyndelsen af januar, og kommunen har været i kontakt med renovatøren. Her er der åbenbart tale om, at man har haft en forkert områdeoversigt hos renovatøren, hvorfor nogle af containergårdene ikke er blevet tømt.

Tilbagemeldingen fra kommunen lyder på, at der sker tømning i næste uge. Samtidig vil vi få adgang til en tømningsplan ultimo næste uge. Datoerne vil blive offentliggjort på vores hjemmeside når vi har dem.

21.12.2018 Problemer med udendørs belysning

Der er taget kontakt til entreprenør, da der formentligt er gravet strømførende kabel over til vores udendørs belysning. Det er kun lys langs Bøgen og Egen.

09.11.2018 Anden indkaldelse til ordinær generalforsamling 20.11.2018

Her er anden indkaldelse til den ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 20. november 2018 kl. 19:00. Indkaldelsen er tilføjet forslag fra bestyrelsen. Der er ikke indkommet forslag fra beboerne. Husk at generalforsamlingen afholdes hos Svogerslev Boldklub, Tværvangen 23, Svogerslev.

Du finder alle bilag til generalforsamlingen under fanen “Generalforsamlinger”.

16.10.2018 Første indkaldelse til ordinær generalforsamling 20.11.2018

Så er der uddelt indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 20. november 2018 kl. 19:00 hos Svogerslev Boldklub, Tværengen 23, Svogerslev.

Bemærk det nye mødested for generalforsamlingen!!!

06.10.2018 Nedgravning af fibernet-kabler i Eppedalen

Fibia er ved at nedgrave kabler til fibernet over hele Svogerslev, og nu er turen kommet til Eppedalen.

Onsdag eller torsdag i næste uge er der vejsyn her i Eppedalen med deltagelse af medarbejdere fra Vej- og Grønne områder i Roskilde Kommune, bestyrelsen samt entreprenør Petri & Haugsted. Det kan forventes at der vil være gravearbejde i Eppedalen indenfor den kommende tid.

Du kan læse mere på Fibias hjemmeside om projektet med at udbrede fibernet her i Svogerslev.

01.10.2018 Roskilde Kommune inviterer til netværksmøde om seniorbofællesskaber

Fra Svogerslev Lokalråd har vi fået oplyst, at kommunen har sendt en invitation ud til interesserede i seniorbofællesskaber.

Netværksmødet er den 1. november 2018 kl. 18:00-20:00 i Byens hus. Tilmeldingsfrist er den 24. oktober 2018 og du kan tilmelde dig hos Anna Østerby, Roskilde Kommune. Du kan finde selve invitationen fra Roskilde Kommune her.

Du kan læse mere om det på Svogerslev Lokalråds hjemmeside.

02.09.2018 Hjertestarter er nu sat op

Hjertestarteren er nu sat op på gangstien mellem Cypressen og Egen midt i Eppedalen.

Du kan finde ud af, hvordan hjertestarteren virker ved at se disse videoer på YouTube:

Video 1 – Introduktion af ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 2 – Opsætning af ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 3 – Sådan tændes ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 4 – Anbringelse af elektrode

Video 5 – Udførelse af hjertemassage med ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 6 – Gå direkte til analyse-funktion

Video 7 – Behandling af barn med ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 8 – Udlæs data fra ZOLL AED Plus hjertestarter

15.03.2018 Ny håndbog for grundejerforeningen

På hjemmesiden er nu tilføjet en ny håndbog, og du finder den under “Diverse“.

22.06.2018 Dato på ordinær generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at afholde ordinær generalforsamling tirsdag den 20. november 2018 kl. 19:00 på Lynghøjskolen – lokale 81/82 – HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN!

22.06.2018 Runde 2 for afhentning af affaldsbeholdere til glas/metal

Der var en del beboere, som enten havde glemt at sætte affaldsbeholderen frem til vejen eller blot havde stillet den på stierne ved afhentningen den 18. juni 2018.

Roskilde Kommune foretager derfor en ny afhentning mandag den 9. juli 2018. Affaldsbeholderen skal derfor placeres nede ved vejen søndag aften den 8. juli 2018.

24.05.2018 Afhentning af affaldsbeholdere til glas/metal

Roskilde Kommune oplyser, at der sker afhentning af affaldsbeholdere den 18. juni 2018 og samme dag afhentes papirkuberne.

23.05.2018 Containergårde er nu færdigetablerede

Roskilde Kommune har nu forsynet containergårdene med containere til papir, glas og metal.

Hvis du som beboer ønsker at bruge containergårdene i stedet for den affaldsbeholder til glas/metal, som du har fået, så skal du kontakte kommunen.

Du kan enten ringe på 46313621.

Du kan også sende en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk.

Du har frist til fredag den 8. juni 2018 med at melde ind til kommunen.

Kommunen vil herefter melde ud med hvilken dag affaldsbeholderen til glas/metal bliver indsamlet.

29.03.2018 Kompetencefordeling Roskilde Kommune/grundejerforeningen

Hjemmesiden er blevet opdateret med brev fra Roskilde Kommune fra den 04.07.2003 samt notat fra den 31.03.2003 omkring kompetencefordelingen mellem kommunen og grundejerforeningen ved udbygning/tilbygning/ombygning af parcellerne her i Eppedalen. Du finder dokumenterne her.

19.03.2018 Placering af containergårde

Her er en oversigt over containergårdene

Aspen 1 containergård

Bøgen 1 containergård

Dunbirken 1 containergård

Fyrren 3 containergårde

Granen 1 containergård

15.03.2018 Ny håndbog for grundejerforeningen

På hjemmesiden er nu tilføjet en ny håndbog, og du finder den under “Diverse“.

15.02.2018 Tømningsplan for mad-/restaffald og glas/metal

Du har mulighed for på kommunens hjemmeside at finde datoer for afhentning af diverse affald på dette link.

10.02.2018 Tilmelding til SMS service

Du kan på Roskilde Kommunes hjemmeside tilmelde dig en SMS service, så du får SMS dagen før der sker afhentning af affald.

29.01.2018 Skema fra Roskilde Kommune

Grundejerforeningen har modtaget dette skema, der beskriver afstanden fra den enkelte parcel til nærmeste afhentningssted for skraldebilen. Afstandene er beregnet af kommunen.

28.01.2018 Omdelt nyhedsbrev fra bestyrelsen

Der er her i weekenden blevet omdelt et nyhedsbrev, og nyhedsbrevet findes her.

28.01.2018 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 22.01.2018

Hjemmesiden er opdateret med referatet.

28.01.2018 Nyt bestyrelsesmedlem og ny næstformand

Torben Gren Larsen, Egen 13, er indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem, og Per Sander er ny næstformand.

22.01.2018 Henvendelse til kommunen ang. den nye affaldsordning

Bestyrelsen skal pointere, at afhentning af affald er baseret på en individuel aftale mellem den enkelte grundejer og kommunen. Såfremt den enkelte grundejer ønsker at drøfte afhentning kan dette ske til kommunen på 46313621 eller mail: affaldoggenbrug@roskilde.dk.

22.01.2018 Kort konklusion på den ekstraordinære generalforsamling

Forslaget fra Anders Christensen, Cypressen 14, om udvidelse af containerområder for glas/metal blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, og efter dirigentens beslutning blev forslaget delt i 2 afstemninger. En om selve udvidelsen og en om finansieringen. Årsagen var, at bestyrelsen havde et ændringsforslag til finansiering, såfremt forslaget om udvidelse blev vedtaget.

Afstemningen for udvidelse af containerområder fra 3 til 5 i alt blev vedtaget.

Stemmefordelingen var: 79 stemmer for udvidelse, 15 stemmer imod udvidelse og 1 blank stemmeseddel.

Der var 2 finansieringsmuligheder til afstemning. Nr. 1 gik ud på at finansiere udvidelserne af containerområderne fra vore henlæggelser og nr. 2 gik ud på at finansiere udvidelsen ved at forhøje kontingentet med 75 kr. de næste 4 kvartaler.

Der var flertal for forslag 2, altså en kontingentforhøjelse.

Stemmefordelingen var: Nr. 1 20 stemmer for, nr. 2 72 stemmer for og 3 ugyldige stemmesedler.

22.12.2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I dag er der husstandsomdelt indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen holdes mandag den 22.01.2018 kl. 19:00 på Lynghøjskolen (lokale 81-82).

Bestyrelsen er gjort bekendt med en anmodning fra en gruppe beboere på bestyrelsesmødet onsdag den 13.12.2017 og iflg. vedtægterne skal der indkaldes senest 14 dage efter at bestyrelsen er blevet bekendt med anmodningen.

Du kan finde selve indkaldelsen her.

22.12.2017 Kanalomlægning hos YouSee tirsdag den 16.01.2018

YouSee planlægger en større omlægning af kanaler her i 2018, og her i Svogerslev sker det i starten af januar. Der bliver tilført nogle nye kanaler og følgende kanaler bliver omlagt:

Kanal Ny kanalplads Tv-pakke
TV 2 3 Alle
TV3 4 Alle
Kanal 5 5 Alle
Comedy Central 11 Alle
DR K 24 Alle
TV3+ 9 Mellem- / Lille Tillægspakke
TV Puls 10 Mellem- / Lille Tillægspakke
Nick Jr. 35 Fuld- / Tillægspakke
ID Investigation 54 Fuld- / Tillægspakke

YouSee skriver ud til alle, der har YouSee kabel-tv, her i starten af januar 2018.

26.11.2017 Opmålte afstande til skraldebil i Eppedalen

Fra den 01.02.2018 overgår vi til en ny affaldsordning, og Roskilde Kommune har derfor også en ny prissætning for afhentning af affald. Hvis der er mere end 40 meter til skraldebilen, så vil det for den enkelte grundejer medføre yderligere betaling pga. den længere transportvej for skraldemanden.

Anders Christensen har opmålt til hver enkelt parcel her i Eppedalen og du finder dokumentet her.

Bestyrelsen henviser til kommunens hjemmeside omkring prissætning og generelle spørgsmål til den nye affaldsordning. Har du spørgsmål til affaldsordningen, så kan du maile til kommunen på affaldoggenbrug@roskilde.dk.

16.11.2017 Orientering omkring kommende affaldsordning i Roskilde Kommune

Før vi starter generalforsamlingen op, så vil Annette Sejersen fra Roskilde Kommune orientere om den kommende nye affaldsordning, der forventes udbredt her i Svogerslev senere i 2018. Den ordinære generalforsamling går i gang umiddelbart efter informationsmødet.

03.11.2017 Der er en entreprenør på vore stier

Vi har desværre konstateret, at der er 5 stk. defekte regnvandsbrønde her i Eppedalen, og de er nu under renovering. Det drejer sig om brønde i Aspen, Bøgen, Cypressen og Egen.

 03.11.2017 Husk den ordinære generalforsamling mandag den 20.11.2017

Generalforsamlingen afholdes igen på Lynghøjskolen i lokale 81-82 og du finder alle dokumenter her på hjemmesiden:

2. indkaldelse til den ordinære generalforsamling
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling
Årsregnskab og status – regnskabsåret 2016/2017
Forslag til budget for 2017/2018
Kasserens beretning for året 2016/2017
Bestyrelsens beretning for året 2016/2017

15.10.2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling er på vej ud

Første indkaldelse bliver omdelt her i Eppedalen indenfor de næste par dage.

03.10.2017 Sæt kryds i kalenderen mandag den 20.11.2017

Den kommende ordinære generalforsamling vil blive afholdt mandag den 20.11.2017 på Lynghøjskolen, lokale 81-82.

03.10.2017 Kommende bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøde mandag den 09.10.2017 og tirsdag den 07.11.2017.

07.09.2017 Indkaldelse til stort borgermøde omkring Nabohjælp

Grundejerforeningen har fået brev med invitation til møde om Nabohjælp, og arrangører er Det Kriminalpræventive Råd/TrygFonden sammen med Roskilde Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi. Mødet finder sted i Roskilde Kongrescenter torsdag den 12. oktober 2017 kl. 17:30-20:00.

19.06.2017 Orienteringsmøde på Svogerslev Kro onsdag 21/6 kl. 17:30 omkring trafikken her i Svogerslev

Roskilde Kommune inviterer til møde her i Svogerslev og fremlægger planerne for sikker trafik her i Svogerslev. Du kan læse mere om oplægget på kommunens hjemmeside.

07.06.2017 Lidt info fra bestyrelsen

Vi er i gang med at indhente tilbud på belysning på stistykket mellem Aspen og Cypressen samt gavlbelysning på Bøgen, Egen og Hasselen. Omkring affaldsordningen har vi været i løbende dialog med Roskilde Kommune, og vil nu melde tilbage til kommunen, at generalforsamlingen har anbefalet egne affaldsbeholdere hos beboerne, og general-forsamlingen ønsker ikke affaldsområder som der er med i forsøgsordningen i Hasselen og Granen.

07.06.2017 Undermineret område ved kloak på stisystemet Egen 29-33

Der er tale om underminering af en spildevandsbrønd, og derfor er FORS A/S blevet kontaktet, og de har etableret en afspærring. Der må under INGEN OMSTÆNDIGHEDER køres med køretøjer på stisystemet på Egen 29-33.

07.06.2017 Bestyrelsesmøde 2. halvår 2017

Der afholdes bestyrelsesmøde mandag den 11.09.2017, og her fastlægges også bestyrelsesmøder for resten af 2. halvår 2017 samt dato for generalforsamlingen.

26.04.2017 Gode råd til at forhindre indbrud

Grundejerforeningen har fået fat i en pjece, der fortæller noget om hvordan du kan forhindre indbrud. Du kan læse pjecen her.

07.02.2017 Saltning m.m. foran og omkring egen matrikel

Bestyrelsen vil påminde grundejerne om, at man er forpligtet til at stierne omkring ejendommen er ryddet. Det kan dreje sig om snerydning/saltning om vinteren samt afklip af bevoksning om sommeren, som rager ud over skel til stisystem – og offentlig vej. Såfremt dette ikke overholdes, kan den enkelte grundejer blive erstatningsansvarlig, hvis der opstår ulykker hvor manglende snerydning/saltning/afklipning er årsagen.

29.01.2017 Bestyrelsesmøder 1. halvår 2017

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 24.01.2017 og der afholdes bestyrelsesmøder den 11.02.2017, den 24.04.2017 og den 06.06.2017.

29.01.2017 Nyheder fra YouSee

YouSee igangsætter kanalændringer fra den 31.023.2017 til den 09.03.2017 og samtidigt bliver FM-båndet lukket ned. Alt afhængig af hvilket TV du har, vil du muligvis blive mødt med en sort skærm, da der også ændres på netværks-ID for at få mere plads til TV-kanaler i en bedre kvalitet. Du kan læse mere på YouSees hjemmeside her.

29.01.2017 Ny opdateret håndbog for grundejerforeningen

Så er vores håndbog blevet opdateret og hvis du klikker i menuen under “Diverse”, så vil du finde den nye udgave her.

29.01.2917 Bestyrelsen i dialog med Roskilde Kommune om affaldsordningen

Kommunen er på vej til at rulle en ny affaldsordning ud, og bestyrelsen håber at få besøg af en medarbejder fra kommunen på bestyrelsesmødet den 24.04.2017 for at blive informeret om de muligheder, som affaldsordningen giver her i grundejerforeningen.

05.01.2017 Udsendt pressemeddelelse fra YouSee

YouSee har udsendt en pressemeddelelse og også sendt denne til grundejerforeningen:

Hej Allan Jensen

Du modtager denne mail som beslutningstager i en antenne-/boligforening eller administrator.

Efter en omfattende undersøgelse internt i TDC Group vurderes det, at det landsdækkende tv-nedbrud nytårsaften skyldes en bevidst skadelig handling begået mod YouSee.

Nytårsaften blev YouSee, der er en del af TDC Group, udsat for et alvorligt tv-nedbrud. Mere end en million kunder blev ramt af fejl, og søndag aften fik de sidste kunder tv-signalet tilbage. Siden nytårsaften har en intern task force gennemgået og analyseret fejlen. Fejlen opstod i det udstyr, som YouSee bruger til at distribuere tv-signalerne.

– Denne hændelse har siden i lørdags berørt os alle i TDC Group. Vi har arbejdet på højtryk for at genetablere tv-signalet og undersøge hændelsesforløbet, og mange medarbejdere har tilsidesat deres ferie for at hjælpe. Der har været mange spekulationer om årsagen til nedbruddet. Vi har ikke ønsket at bidrage til spekulationerne, så længe analyserne var i gang, siger koncernchef Pernille Erenbjerg fra TDC Group.

– Efter en omfattende undersøgelse af sagen, herunder med involvering af eksterne eksperter, har vi nu et klart billede af, hvad der er sket. Der er tale om et kompliceret nedbrud, som kræver detaljeret viden om YouSees setup og tv-platform. Vi vurderer på den baggrund, at der er tale om en bevidst skadelig handling. Vi har derfor overgivet sagen til politiet, og vi kan dermed ikke kommentere yderligere, siger Pernille Erenbjerg.

Nedbruddet nytårsaften vedrører udelukkende distribution af YouSees tv-signal.

Venlig hilsen
YouSee

04.01.2017 Efter YouSees nedbrud på kabel-tv forbindelsen

YouSee har nu skrevet til grundejerforeningen med en undskyldning. Se nedenfor:

Hej Allan Jensen

Du modtager denne mail som beslutningstager i en antenne-/boligforening eller administrator.

Som vi tidligere skrev, vil vi give jeres medlemmer/beboere en underholdningsoplevelse i forbindelse med, at vi nytårsaften blev ramt af et stort tv-nedbrud. Som et plaster på såret har vi derfor sammensat en filmpakke til jeres medlemmer/beboere, som vi håber, de vil få glæde af.
 
Fra på lørdag og måneden ud får jeres medlemmer/beboere fri adgang til:

  • Filmkanalen Viasat Film Premiere på deres tv. Her kan de se topfilm som Star Wars – The Force Awakens, Zootropolis, The Danish Girl, Klovn Forever, Straight Outta Compton, Flaskepost fra P (fra 22. januar) og mange flere
  • Fem udvalgte lejefilm, som de kan se på mobil, tablet, pc og tv-boks. Captain Fantastic, The Hateful Eight, Antboy 3, Kvinden i guld og Blood Father
 • Over 250 populære film fra Viasat, som de kan se på mobil, tablet, pc og tv-boks, når og hvor det passer dem.

I finder Viasat Film Premiere tv-kanalen på Trailerkanalen (kanalplads 66) og Eventkanalen (kanalplads 100). På yousee.dk/filmpakken kan I finde svar på eventuelle spørgsmål og læse mere om, hvordan I får adgang til de mange film. 

Information om filmpakken til jeres medlemmer/beboere
Medlemmer/beboere får besked om filmpakken pr. e-mail i dag. E-mailen sendes til alle medlemmer/beboere, hvor vi har deres e-mail-adresse. De medlemmer/beboere, som vi ikke har e-mail-adresse på, modtager i løbet af nogle dage et brev.

18.12.2016 Tilmelding omkring møde om forebyggelse af indbrud og nabohjælp

Grundejerforeningen har modtaget brev fra Svogerslev Lokalråd, og der skal ske tilmelding via Svogerslev Lokalråds hjemmeside. Her er brevet fra Svogerslev Lokalråd.

18.12.2016 Glædelig jul og godt nytår

Grundejerforeningen ønsker alle beboere og samarbejdspartnere en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

18.11.2016 Invitation fra Svogerslev Lokalråd

Svogerslev Lokalråd vil i starten af det nye år afholde et møde omkring hvordan vi bedre sikrer os mod indbrud. Midt- og Vestsjællands politi vil deltage med oplæg på, hvordan vi forebygger indbrud og organiserer Nabohjælp. Tilmelding skal ske til Allan senest den 1. december og du kan tilmelde dig via mail formand@eppedalen.dk. Tilmeldingen er uforpligtende, og du vil senere i december få besked på, hvornår og hvor mødet vil blive afholdt.

03.09.2016 Godt tilbud fra Yousee

Vi har forhandlet en bedre pris på Yousee’s TV-boks.

I dag koster den 99,00 Kr./måned; men i fremtiden kan den fås for 30,00 Kr./måned. Det gælder dog kun for den seneste model af Yousee TV-boksen. Så hvis du har en gammel model, skal denne skiftes ud. 

I skal henvende jer til kundeservice på 70704040 eller i Yousee butikken og sige at I er tilknytte Eppedalen anlæg nr. 5007000.

Derefter skulle I spare 69,00 Kr./måned.

23.05.2016 Beboermøde på den store legeplads 19.05.2016

Emne: De 8 indbrud i Eppedalen over de sidste 2 weekender.

Mødet var indkaldt af Roland Klein Hasselen og formålet var: Hvad kan beboerne gøre? Mødet var ikke for hele Eppedalen, men de berørte områder. Formand og Næstformand blev orienteret om mødet med 2 dages varsel, hvorfor øvrige Eppedalsbeboere ikke fik mulighed for deltagelse.

 1. Det blev gennemgået, hvorledes tyvene typisk var kommet ind. Over havehegnet og derefter underboring af et vindue, for dernæst i ro og mag at gå rundt i husstanden for at tage penge, smykker og andre værdifulde genstande, som tyven kunne have med i lommerne. Roskilde Politi har i alle tilfælde været hurtig fremme, men der er ingen spor for nuværende. Disse tyverier har selvfølgelig rystet de berørte boligejere.
 2. Hvad kan vi gøre?
 3. Nabohjælp. En ordning man kan tilmelde sig, som allerede meddelt på nyhedsbrevet.

Link: https://www.nabohjælp.dk

 1. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for, at vi får opsat rigtige skilte ved alle indgange til Eppedalen (11 stk) visende, at der er nabohjælp i området.
 2. Når man er væk i længere eller kortere tid, ja så følg alle de gængse råd, som man blandt andet jævnligt viser i TV / Pressen. Sørg for at det ser ud som om, der altid er nogen hjemme.
 3. Hold havelågen og redskabsrum låste (intet tilgængeligt haveredskab/værktøj).
 4. Få nogle naboer til at fylde noget i Skraldespanden samt se efter huset etc.
 5. Lad noget lys være tændt i boligen hele tiden eller med tænd/sluk ure.
 6. Lad dør– og havebelysning være tændt, hvis de ikke allerede er sensorstyret.
 7. Rul gardiner ned i soveværelset og halvt ned i stuen, men ikke over hele huset.
 8. Lad noget stå på køkkenbordet, alrumsbordet og dagligstuebordet, så det ser ud som

Med energipærer er det ikke dyrt (ca. 3 kroner for at lade en 7 watts pære brænde i døgndrift i 7 dage. Eks. 4 lamper 7 dage i døgndrift ca. 12-13 kroner).

23.05.2016 Asfaltering i september 2016

 1. Fra primo september vil der blive asfalteret i hele Aspen inklusive stierne ud til skolestien, en sti mellem husene i Dunbirken samt alle stier mellem husene i Granen og Hasselen. Herudover vil stien i Hasselen ud mod Stamvejen og for enden af Hasselen mellem nr. 14 og 22 ligeledes blive asfalteret.
 2. I den forbindelse opfordres berørte beboere til at sørge for at ukrudt ved kanter til egen grund er fjernet / sprøjtet væk, således at det ikke slår gennem asfalten efterfølgende. Husk også at der er tid til at få lavet kantsten til egen grund, hvilket vil give et flottere resultat. Det bestemmer man selvfølgelig selv.
 3. Alle fritliggende parkeringspladser bliver også asfalteret, hvorfor Bestyrelsen indtrængende vil bede om, at I tager hensyn til diverse afspærringer fra PANKAS, når vi når så langt.
 4. Bestyrelsen arbejder på, at få lavet afstribning af parkeringspladserne efterfølgende.

18.05.2016 Serie af indbrud i Eppedalen

Der har i de 2 foregående weekender været begået 8 indbrud rundt omkring i Eppedalen. Bestyrelsen foreslår, at man sammen med de nærmeste naboer og genboer drøfter situationen og opfordrer til at tilmelde sig Nabohjælp.

 

14.04.2016 Asfaltering i Eppedalen til efteråret

I visse områder af Eppedalen vil der igen blive asfalteret. Der er til de berørte beboere udleveret brev om asfalteringen. Her er link til brevet.

Bestyrelsen overvejer tilbud til carportejerne i forbindelse med asfalteringen i efteråret. Hvis det er muligt, vil carportejerne blive informeret nærmere.

14.04.2016 Atter rotter i Eppedalen

Der er igen konstateret rotter i Eppedalen, og bestyrelsen vil gerne påpege, at beboerne er pligtige til at kontakte Roskilde Kommune, hvis man ser rotter eller har rotter på ejendommen.

14.04.2016 Forsøgsordning på dagrenovationen er i gang

Bestyrelsen har deltaget i et beboermøde arrangeret af Roskilde Kommune, som havde inviteret berørte beboere i Hasselen og Granen samt fra Nordgaarden i Svogerslev.

Der blev præsenteret 2 forskellige “test-løsninger”, hvor Eppedalens løsning var 1 affalds container med 2 rum til hver hustand og “centralt placerede containere” til flasker og metal. Hvis denne løsning bliver en realitet, skal vi have et “passende antal” containere stående rundt omkring i området. Bestyrelsen er meget skeptisk overfor denne løsning, ihukommende beboernes modtagelse af papirkuberne. Vi er alvorligt bange for voldsom støj ved flaskeaflevering og tømning samt det faktum, at vi i forvejen har problemer med at “kubegårdene” bliver brugt til andet end papir.

Derfor opfordrer vi alle til at tilkendegive deres oplevelser til bestyrelsen. Vi har fået håndslag fra kommunen om at det ikke bliver denne løsning hvis vi ikke kan leve med det.

14.04.2016 Telefonpælene bliver fjernet i uge 20

Der er udsendt besked til beboere her i Svogerslev fra Roskilde Kommune omkring vejbelysningen. Teksten fra Roskilde Kommune lyder således:

Orientering til samtlige borgere i Svogerslev.

Roskilde kommune skal i gang med at udskifte vejbelysningen i jeres område. De gamle luftledninger og træmaster skal tages ned og der skal etableres et moderne belysningsanlæg.

Arbejdet starter nu og forventes afsluttet i uge 20.

Roskilde Kommune vil køre området igennem og se på beplantningen langs vejen. Det ville være en stor hjælp, hvis du ville sørge for, at beplantningen omkring masten er beskåret så entreprenøren kan komme til masten.

Der kan i denne periode være nogle/flere aftener/nætter, hvor der af tekniske årsager ikke er lys på vejene. Omvendt kan der også forekomme dage, hvor det ligeledes af tekniske årsager er nødvendigt, at lyset er tændt.

Vi prøver selvfølgelig at begrænse disse perioder mest mulig.

Når anlægget er genetableret skal der gennemføres en justering af belysningen, så vi får den rette belysning på vejen, og samtidig sikres at der dæmpes på belysningen i nattetimerne, så vi begrænser CO2 udslippet mest muligt.

Der vil være nogen, der tidligere har modtaget en sms, beklager gentagelsen.

Der sendes også ud til områder, hvor der ikke skal udskiftes lygtepæle.

05.02.2016 Test af ny affaldsordning

Roskilde Byråd besluttet, at der skal indføres en ny affaldsordning fra april 2017. Det vil indebære øget affaldssortering hjemme hos borgerne, der fremover skal sortere husholdningsaffaldet i henholdsvis papir, glas, metal, organisk affald og restaffald. Målet er at opnå 50 % genanvendelse senest i 2024, hvor vi i Roskilde i dag kun genanvender ca. 21 % af husholdningsaffaldet.

For at sikre en optimal implementering af den nye affaldsløsning har Byrådet derfor besluttet at lave en test af den nye affaldsløsning. Testen skal i perioden 1. april til 30. september 2016 gennemføres hos tre brugergrupper af systemet. Valget er bl.a. faldet på Eppedalen, nærmere betegnet Hasselen og Granen.

I testperioden ønsker Roskilde Kommune at afprøve udbringning og brug af materiel og ikke mindst kommunikation til borgerne forud for implementering af de nye affaldsordninger fra april 2017.

Der vil komme brev til den enkelte beboer ligesom der bliver indkaldt til et borgermøde.

08.01.2016 Information om energirenovering fra Roskilde Kommune

Grundejerforeningen er blevet kontaktet af Roskilde Kommune, der har en ordning med tilskud op til 15.000 kr. i forbindelse med energirentable renoveringsprojekter. Ordningen har tidligere kun omfattet boliger uden for fjernvarmen men her fra 2016 er også boliger med fjernvarme nu omfattet af ordningen. Du kan læse mere på ordningen på kommunens hjemmeside.