Persondatapolitik

Persondatapolitik

I vores persondatapolitik for Grundejerforeningen Eppedalen finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig bruger dem til.

Generelt
Denne persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, I giver os, når I er i kontakt med Grundejerforeningen Eppedalen.


Den dataansvarlige organisation for behandling af personoplysningerne er:
Grundejerforeningen Eppedalen
CVR nr. 33535503
Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018.
Har du spørgsmål til vores persondatapolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, kan du rette henvendelse på formanden eller næstformanden.
Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger eller mener du, at der er registreret forkerte data – eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til Grundejerforeningen Eppedalen. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataforordningen.

Indsamling af personlige oplysninger
Er du medlem, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart med mindre det enkelte medlem udtrykkeligt giver tilsagn hertil.
Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om medlemmerne.

Behandling af personlige oplysninger
Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. når man bliver oprettet som medlem. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler, tilknyttede ydelser og opkrævning af grundejerforeningskontingent. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som forening i Danmark, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.
Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondataforordningen.
Vi laver ingen profilering af det enkelte medlem og misbruger ikke personoplysninger. Vi videregiver desuden ingen personlige oplysninger uden samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

Er du medlem anvender vi de personlige oplysninger til:
• At svare på spørgsmål, drøfte anmodninger og meddele beslutninger
• At håndtere administrationen af medlemsforhold
• At kontakte dig via e-mail
Deling af dine personoplysninger
Vi kan dele personoplysningerne med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os i vores drift af grundejerforeningen. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele oplysninger med vore samarbejdspartnere og vores bank.
Vi deler oplysningerne i det omfang, vi er forpligtet til det, f.eks. med de offentlige myndigheder.

Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS
Som dataansvarlig deler vi ikke personlige oplysninger med modtager uden for EU/EØS.
Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer jeres personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til jeres rettigheder.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter formålet er afsluttet.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på grundejerforeningens hjemmeside og via direkte mail til dig.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data. Klage indgives til Datatilsynet.

Grundejerforeningens nyhedsbrev og hjemmeside
Grundejerforeningen har udelukkende brug for dit samtykke på nyhedsbrevet. Ved tilmelding vil der blive sendt en e-mail til tilmeldte e-mail der skal bekræftes. Denne agerer også som samtykkeerklæring på, at vi må sende dig nyhedsbrevet. På alle nyhedsbreve kan du framelde dig i bunden af nyhedsbrevet. Ved framelding af nyhedsbrev bliver din mailadresse automatisk slettet.

På grundejerforeningens hjemmeside foretages der hverken logning af data eller registrering af aktivitet på hjemmesiden ud over den registrering, der foretages ved bestilling af borde og stole. Disse registrerede data slettes efter 12 måneder.
Sidste opdateret
Denne persondatapolitik er senest opdateret den 12.03.2019.