Velkommen til Grundejerforeningen Eppedalen

Du finder det meste omkring grundejerforeningen Eppedalen på denne hjemmeside.

22.12.2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I dag er der husstandsomdelt indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen holdes mandag den 22.01.2018 kl. 19:00 på Lynghøjskolen (lokale 81-82).

Bestyrelsen er gjort bekendt med en anmodning fra en gruppe beboere på bestyrelsesmødet onsdag den 13.12.2017 og iflg. vedtægterne skal der indkaldes senest 14 dage efter at bestyrelsen er blevet bekendt med anmodningen.

Du kan finde selve indkaldelsen her.

22.12.2017 Kanalomlægning hos YouSee tirsdag den 16.01.2018

YouSee planlægger en større omlægning af kanaler her i 2018, og her i Svogerslev sker det i starten af januar. Der bliver tilført nogle nye kanaler og følgende kanaler bliver omlagt:

Kanal Ny kanalplads Tv-pakke
TV 2 3 Alle
TV3 4 Alle
Kanal 5 5 Alle
Comedy Central 11 Alle
DR K 24 Alle
TV3+ 9 Mellem- / Lille Tillægspakke
TV Puls 10 Mellem- / Lille Tillægspakke
Nick Jr. 35 Fuld- / Tillægspakke
ID Investigation 54 Fuld- / Tillægspakke

YouSee skriver ud til alle, der har YouSee kabel-tv, her i starten af januar 2018.

26.11.2017 Opmålte afstande til skraldebil i Eppedalen

Fra den 01.02.2018 overgår vi til en ny affaldsordning, og Roskilde Kommune har derfor også en ny prissætning for afhentning af affald. Hvis der er mere end 40 meter til skraldebilen, så vil det for den enkelte grundejer medføre yderligere betaling pga. den længere transportvej for skraldemanden.

Anders Christensen har opmålt til hver enkelt parcel her i Eppedalen og du finder dokumentet her.

Bestyrelsen henviser til kommunens hjemmeside omkring prissætning og generelle spørgsmål til den nye affaldsordning. Har du spørgsmål til affaldsordningen, så kan du maile til kommunen på affaldoggenbrug@roskilde.dk.

16.11.2017 Orientering omkring kommende affaldsordning i Roskilde Kommune

Før vi starter generalforsamlingen op, så vil Annette Sejersen fra Roskilde Kommune orientere om den kommende nye affaldsordning, der forventes udbredt her i Svogerslev senere i 2018. Den ordinære generalforsamling går i gang umiddelbart efter informationsmødet.

03.11.2017 Der er en entreprenør på vore stier

Vi har desværre konstateret, at der er 5 stk. defekte regnvandsbrønde her i Eppedalen, og de er nu under renovering. Det drejer sig om brønde i Aspen, Bøgen, Cypressen og Egen.

 03.11.2017 Husk den ordinære generalforsamling mandag den 20.11.2017

Generalforsamlingen afholdes igen på Lynghøjskolen i lokale 81-82 og du finder alle dokumenter her på hjemmesiden:

2. indkaldelse til den ordinære generalforsamling
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling
Årsregnskab og status – regnskabsåret 2016/2017
Forslag til budget for 2017/2018
Kasserens beretning for året 2016/2017
Bestyrelsens beretning for året 2016/2017

15.10.2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling er på vej ud

Første indkaldelse bliver omdelt her i Eppedalen indenfor de næste par dage.

03.10.2017 Sæt kryds i kalenderen mandag den 20.11.2017

Den kommende ordinære generalforsamling vil blive afholdt mandag den 20.11.2017 på Lynghøjskolen, lokale 81-82.

03.10.2017 Kommende bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøde mandag den 09.10.2017 og tirsdag den 07.11.2017.

07.09.2017 Indkaldelse til stort borgermøde omkring Nabohjælp

Grundejerforeningen har fået brev med invitation til møde om Nabohjælp, og arrangører er Det Kriminalpræventive Råd/TrygFonden sammen med Roskilde Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi. Mødet finder sted i Roskilde Kongrescenter torsdag den 12. oktober 2017 kl. 17:30-20:00.

19.06.2017 Orienteringsmøde på Svogerslev Kro onsdag 21/6 kl. 17:30 omkring trafikken her i Svogerslev

Roskilde Kommune inviterer til møde her i Svogerslev og fremlægger planerne for sikker trafik her i Svogerslev. Du kan læse mere om oplægget på kommunens hjemmeside.

07.06.2017 Lidt info fra bestyrelsen

Vi er i gang med at indhente tilbud på belysning på stistykket mellem Aspen og Cypressen samt gavlbelysning på Bøgen, Egen og Hasselen. Omkring affaldsordningen har vi været i løbende dialog med Roskilde Kommune, og vil nu melde tilbage til kommunen, at generalforsamlingen har anbefalet egne affaldsbeholdere hos beboerne, og general-forsamlingen ønsker ikke affaldsområder som der er med i forsøgsordningen i Hasselen og Granen.

07.06.2017 Undermineret område ved kloak på stisystemet Egen 29-33

Der er tale om underminering af en spildevandsbrønd, og derfor er FORS A/S blevet kontaktet, og de har etableret en afspærring. Der må under INGEN OMSTÆNDIGHEDER køres med køretøjer på stisystemet på Egen 29-33.

07.06.2017 Bestyrelsesmøde 2. halvår 2017

Der afholdes bestyrelsesmøde mandag den 11.09.2017, og her fastlægges også bestyrelsesmøder for resten af 2. halvår 2017 samt dato for generalforsamlingen.

28.05.2017 Indsamling for “Læger Uden Grænser”

Formanden og hans bedre halvdel har været ude at samle ind for Læger Uden Grænser.
De valgte Eppedalen som viste sig at være absolut topscorer på afleveringstidspunktet.
Der var endda mindst halvdelen af Eppedalen som ikke var hjemme – så det er vi rigtigt stolte af. Beløbet er eksklusiv mobilepay!

26.04.2017 Gode råd til at forhindre indbrud

Grundejerforeningen har fået fat i en pjece, der fortæller noget om hvordan du kan forhindre indbrud. Du kan læse pjecen her.

07.02.2017 Saltning m.m. foran og omkring egen matrikel

Bestyrelsen vil påminde grundejerne om, at man er forpligtet til at stierne omkring ejendommen er ryddet. Det kan dreje sig om snerydning/saltning om vinteren samt afklip af bevoksning om sommeren, som rager ud over skel til stisystem – og offentlig vej. Såfremt dette ikke overholdes, kan den enkelte grundejer blive erstatningsansvarlig, hvis der opstår ulykker hvor manglende snerydning/saltning/afklipning er årsagen.

29.01.2017 Bestyrelsesmøder 1. halvår 2017

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 24.01.2017 og der afholdes bestyrelsesmøder den 11.02.2017, den 24.04.2017 og den 06.06.2017.

29.01.2017 Nyheder fra YouSee

YouSee igangsætter kanalændringer fra den 31.023.2017 til den 09.03.2017 og samtidigt bliver FM-båndet lukket ned. Alt afhængig af hvilket TV du har, vil du muligvis blive mødt med en sort skærm, da der også ændres på netværks-ID for at få mere plads til TV-kanaler i en bedre kvalitet. Du kan læse mere på YouSees hjemmeside her.

29.01.2017 Ny opdateret håndbog for grundejerforeningen

Så er vores håndbog blevet opdateret og hvis du klikker i menuen under “Diverse”, så vil du finde den nye udgave her.

29.01.2917 Bestyrelsen i dialog med Roskilde Kommune om affaldsordningen

Kommunen er på vej til at rulle en ny affaldsordning ud, og bestyrelsen håber at få besøg af en medarbejder fra kommunen på bestyrelsesmødet den 24.04.2017 for at blive informeret om de muligheder, som affaldsordningen giver her i grundejerforeningen.

05.01.2017 Udsendt pressemeddelelse fra YouSee

YouSee har udsendt en pressemeddelelse og også sendt denne til grundejerforeningen:

Hej Allan Jensen

Du modtager denne mail som beslutningstager i en antenne-/boligforening eller administrator.

Efter en omfattende undersøgelse internt i TDC Group vurderes det, at det landsdækkende tv-nedbrud nytårsaften skyldes en bevidst skadelig handling begået mod YouSee.

Nytårsaften blev YouSee, der er en del af TDC Group, udsat for et alvorligt tv-nedbrud. Mere end en million kunder blev ramt af fejl, og søndag aften fik de sidste kunder tv-signalet tilbage. Siden nytårsaften har en intern task force gennemgået og analyseret fejlen. Fejlen opstod i det udstyr, som YouSee bruger til at distribuere tv-signalerne.

– Denne hændelse har siden i lørdags berørt os alle i TDC Group. Vi har arbejdet på højtryk for at genetablere tv-signalet og undersøge hændelsesforløbet, og mange medarbejdere har tilsidesat deres ferie for at hjælpe. Der har været mange spekulationer om årsagen til nedbruddet. Vi har ikke ønsket at bidrage til spekulationerne, så længe analyserne var i gang, siger koncernchef Pernille Erenbjerg fra TDC Group.

– Efter en omfattende undersøgelse af sagen, herunder med involvering af eksterne eksperter, har vi nu et klart billede af, hvad der er sket. Der er tale om et kompliceret nedbrud, som kræver detaljeret viden om YouSees setup og tv-platform. Vi vurderer på den baggrund, at der er tale om en bevidst skadelig handling. Vi har derfor overgivet sagen til politiet, og vi kan dermed ikke kommentere yderligere, siger Pernille Erenbjerg.

Nedbruddet nytårsaften vedrører udelukkende distribution af YouSees tv-signal.

Venlig hilsen
YouSee

04.01.2017 Efter YouSees nedbrud på kabel-tv forbindelsen

YouSee har nu skrevet til grundejerforeningen med en undskyldning. Se nedenfor:

Hej Allan Jensen

Du modtager denne mail som beslutningstager i en antenne-/boligforening eller administrator.

Som vi tidligere skrev, vil vi give jeres medlemmer/beboere en underholdningsoplevelse i forbindelse med, at vi nytårsaften blev ramt af et stort tv-nedbrud. Som et plaster på såret har vi derfor sammensat en filmpakke til jeres medlemmer/beboere, som vi håber, de vil få glæde af.
 
Fra på lørdag og måneden ud får jeres medlemmer/beboere fri adgang til:

 • Filmkanalen Viasat Film Premiere på deres tv. Her kan de se topfilm som Star Wars – The Force Awakens, Zootropolis, The Danish Girl, Klovn Forever, Straight Outta Compton, Flaskepost fra P (fra 22. januar) og mange flere
 • Fem udvalgte lejefilm, som de kan se på mobil, tablet, pc og tv-boks. Captain Fantastic, The Hateful Eight, Antboy 3, Kvinden i guld og Blood Father
 • Over 250 populære film fra Viasat, som de kan se på mobil, tablet, pc og tv-boks, når og hvor det passer dem.

I finder Viasat Film Premiere tv-kanalen på Trailerkanalen (kanalplads 66) og Eventkanalen (kanalplads 100). På yousee.dk/filmpakken kan I finde svar på eventuelle spørgsmål og læse mere om, hvordan I får adgang til de mange film. 

Information om filmpakken til jeres medlemmer/beboere
Medlemmer/beboere får besked om filmpakken pr. e-mail i dag. E-mailen sendes til alle medlemmer/beboere, hvor vi har deres e-mail-adresse. De medlemmer/beboere, som vi ikke har e-mail-adresse på, modtager i løbet af nogle dage et brev.

18.12.2016 Tilmelding omkring møde om forebyggelse af indbrud og nabohjælp

Grundejerforeningen har modtaget brev fra Svogerslev Lokalråd, og der skal ske tilmelding via Svogerslev Lokalråds hjemmeside. Her er brevet fra Svogerslev Lokalråd.

18.12.2016 Glædelig jul og godt nytår

Grundejerforeningen ønsker alle beboere og samarbejdspartnere en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

18.11.2016 Invitation fra Svogerslev Lokalråd

Svogerslev Lokalråd vil i starten af det nye år afholde et møde omkring hvordan vi bedre sikrer os mod indbrud. Midt- og Vestsjællands politi vil deltage med oplæg på, hvordan vi forebygger indbrud og organiserer Nabohjælp. Tilmelding skal ske til Allan senest den 1. december og du kan tilmelde dig via mail formand@eppedalen.dk. Tilmeldingen er uforpligtende, og du vil senere i december få besked på, hvornår og hvor mødet vil blive afholdt.

03.09.2016 Godt tilbud fra Yousee

Vi har forhandlet en bedre pris på Yousee’s TV-boks.

I dag koster den 99,00 Kr./måned; men i fremtiden kan den fås for 30,00 Kr./måned. Det gælder dog kun for den seneste model af Yousee TV-boksen. Så hvis du har en gammel model, skal denne skiftes ud. 

I skal henvende jer til kundeservice på 70704040 eller i Yousee butikken og sige at I er tilknytte Eppedalen anlæg nr. 5007000.

Derefter skulle I spare 69,00 Kr./måned.

23.05.2016 Beboermøde på den store legeplads 19.05.2016

Emne: De 8 indbrud i Eppedalen over de sidste 2 weekender.

Mødet var indkaldt af Roland Klein Hasselen og formålet var: Hvad kan beboerne gøre? Mødet var ikke for hele Eppedalen, men de berørte områder. Formand og Næstformand blev orienteret om mødet med 2 dages varsel, hvorfor øvrige Eppedalsbeboere ikke fik mulighed for deltagelse.

 1. Det blev gennemgået, hvorledes tyvene typisk var kommet ind. Over havehegnet og derefter underboring af et vindue, for dernæst i ro og mag at gå rundt i husstanden for at tage penge, smykker og andre værdifulde genstande, som tyven kunne have med i lommerne. Roskilde Politi har i alle tilfælde været hurtig fremme, men der er ingen spor for nuværende. Disse tyverier har selvfølgelig rystet de berørte boligejere.
 2. Hvad kan vi gøre?
 3. Nabohjælp. En ordning man kan tilmelde sig, som allerede meddelt på nyhedsbrevet.

Link: https://www.nabohjælp.dk

 1. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for, at vi får opsat rigtige skilte ved alle indgange til Eppedalen (11 stk) visende, at der er nabohjælp i området.
 2. Når man er væk i længere eller kortere tid, ja så følg alle de gængse råd, som man blandt andet jævnligt viser i TV / Pressen. Sørg for at det ser ud som om, der altid er nogen hjemme.
 3. Hold havelågen og redskabsrum låste (intet tilgængeligt haveredskab/værktøj).
 4. Få nogle naboer til at fylde noget i Skraldespanden samt se efter huset etc.
 5. Lad noget lys være tændt i boligen hele tiden eller med tænd/sluk ure.
 6. Lad dør– og havebelysning være tændt, hvis de ikke allerede er sensorstyret.
 7. Rul gardiner ned i soveværelset og halvt ned i stuen, men ikke over hele huset.
 8. Lad noget stå på køkkenbordet, alrumsbordet og dagligstuebordet, så det ser ud som

Med energipærer er det ikke dyrt (ca. 3 kroner for at lade en 7 watts pære brænde i døgndrift i 7 dage. Eks. 4 lamper 7 dage i døgndrift ca. 12-13 kroner).

23.05.2016 Asfaltering i september 2016

 1. Fra primo september vil der blive asfalteret i hele Aspen inklusive stierne ud til skolestien, en sti mellem husene i Dunbirken samt alle stier mellem husene i Granen og Hasselen. Herudover vil stien i Hasselen ud mod Stamvejen og for enden af Hasselen mellem nr. 14 og 22 ligeledes blive asfalteret.
 2. I den forbindelse opfordres berørte beboere til at sørge for at ukrudt ved kanter til egen grund er fjernet / sprøjtet væk, således at det ikke slår gennem asfalten efterfølgende. Husk også at der er tid til at få lavet kantsten til egen grund, hvilket vil give et flottere resultat. Det bestemmer man selvfølgelig selv.
 3. Alle fritliggende parkeringspladser bliver også asfalteret, hvorfor Bestyrelsen indtrængende vil bede om, at I tager hensyn til diverse afspærringer fra PANKAS, når vi når så langt.
 4. Bestyrelsen arbejder på, at få lavet afstribning af parkeringspladserne efterfølgende.

18.05.2016 Serie af indbrud i Eppedalen

Der har i de 2 foregående weekender været begået 8 indbrud rundt omkring i Eppedalen. Bestyrelsen foreslår, at man sammen med de nærmeste naboer og genboer drøfter situationen og opfordrer til at tilmelde sig Nabohjælp.

14.04.2016 Asfaltering i Eppedalen til efteråret

I visse områder af Eppedalen vil der igen blive asfalteret. Der er til de berørte beboere udleveret brev om asfalteringen. Her er link til brevet.

Bestyrelsen overvejer tilbud til carportejerne i forbindelse med asfalteringen i efteråret. Hvis det er muligt, vil carportejerne blive informeret nærmere.

14.04.2016 Atter rotter i Eppedalen

Der er igen konstateret rotter i Eppedalen, og bestyrelsen vil gerne påpege, at beboerne er pligtige til at kontakte Roskilde Kommune, hvis man ser rotter eller har rotter på ejendommen.

14.04.2016 Forsøgsordning på dagrenovationen er i gang

Bestyrelsen har deltaget i et beboermøde arrangeret af Roskilde Kommune, som havde inviteret berørte beboere i Hasselen og Granen samt fra Nordgaarden i Svogerslev.

Der blev præsenteret 2 forskellige “test-løsninger”, hvor Eppedalens løsning var 1 affalds container med 2 rum til hver hustand og “centralt placerede containere” til flasker og metal. Hvis denne løsning bliver en realitet, skal vi have et “passende antal” containere stående rundt omkring i området. Bestyrelsen er meget skeptisk overfor denne løsning, ihukommende beboernes modtagelse af papirkuberne. Vi er alvorligt bange for voldsom støj ved flaskeaflevering og tømning samt det faktum, at vi i forvejen har problemer med at “kubegårdene” bliver brugt til andet end papir.

Derfor opfordrer vi alle til at tilkendegive deres oplevelser til bestyrelsen. Vi har fået håndslag fra kommunen om at det ikke bliver denne løsning hvis vi ikke kan leve med det.

14.04.2016 Telefonpælene bliver fjernet i uge 20

Der er udsendt besked til beboere her i Svogerslev fra Roskilde Kommune omkring vejbelysningen. Teksten fra Roskilde Kommune lyder således:

Orientering til samtlige borgere i Svogerslev.

Roskilde kommune skal i gang med at udskifte vejbelysningen i jeres område. De gamle luftledninger og træmaster skal tages ned og der skal etableres et moderne belysningsanlæg.

Arbejdet starter nu og forventes afsluttet i uge 20.

Roskilde Kommune vil køre området igennem og se på beplantningen langs vejen. Det ville være en stor hjælp, hvis du ville sørge for, at beplantningen omkring masten er beskåret så entreprenøren kan komme til masten.

Der kan i denne periode være nogle/flere aftener/nætter, hvor der af tekniske årsager ikke er lys på vejene. Omvendt kan der også forekomme dage, hvor det ligeledes af tekniske årsager er nødvendigt, at lyset er tændt.

Vi prøver selvfølgelig at begrænse disse perioder mest mulig.

Når anlægget er genetableret skal der gennemføres en justering af belysningen, så vi får den rette belysning på vejen, og samtidig sikres at der dæmpes på belysningen i nattetimerne, så vi begrænser CO2 udslippet mest muligt.

Der vil være nogen, der tidligere har modtaget en sms, beklager gentagelsen.

Der sendes også ud til områder, hvor der ikke skal udskiftes lygtepæle.

05.02.2016 Test af ny affaldsordning

Roskilde Byråd besluttet, at der skal indføres en ny affaldsordning fra april 2017. Det vil indebære øget affaldssortering hjemme hos borgerne, der fremover skal sortere husholdningsaffaldet i henholdsvis papir, glas, metal, organisk affald og restaffald. Målet er at opnå 50 % genanvendelse senest i 2024, hvor vi i Roskilde i dag kun genanvender ca. 21 % af husholdningsaffaldet.

For at sikre en optimal implementering af den nye affaldsløsning har Byrådet derfor besluttet at lave en test af den nye affaldsløsning. Testen skal i perioden 1. april til 30. september 2016 gennemføres hos tre brugergrupper af systemet. Valget er bl.a. faldet på Eppedalen, nærmere betegnet Hasselen og Granen.

I testperioden ønsker Roskilde Kommune at afprøve udbringning og brug af materiel og ikke mindst kommunikation til borgerne forud for implementering af de nye affaldsordninger fra april 2017.

Der vil komme brev til den enkelte beboer ligesom der bliver indkaldt til et borgermøde.

08.01.2016 Information om energirenovering fra Roskilde Kommune

Grundejerforeningen er blevet kontaktet af Roskilde Kommune, der har en ordning med tilskud op til 15.000 kr. i forbindelse med energirentable renoveringsprojekter. Ordningen har tidligere kun omfattet boliger uden for fjernvarmen men her fra 2016 er også boliger med fjernvarme nu omfattet af ordningen. Du kan læse mere på ordningen på kommunens hjemmeside.