Velkommen til Grundejerforeningen Eppedalen

Du finder det meste omkring grundejerforeningen Eppedalen på denne hjemmeside.

09.11.2020 OBS Generalforsamlingen tirsdag den 17. november 2020 er AFLYST

Bestyrelsen har besluttet at aflyse den kommende generalforsamling.

Begrundelsen er truffet på baggrund af sundhedsmyndighedernes seneste udmeldinger om coronavirus/Covid-19. Bestyrelsen mener ikke, at der er mulighed for at afholde generalforsamlingen på Lynghøjskolen sundhedsmæssigt forsvarligt, og bestyrelsen beklager selvfølgelig den sene aflysning.

Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt melde ud om ny dato og tidspunkt for den kommende generalforsamling.

Materialet på hjemmesiden vil fortsat være gældende ved den kommende generalforsamling.

08.11.2020 Anden indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 17.11.2020

Anden indkaldelse er nu tilgængelig her på hjemmesiden.

13.10.2020 Første indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 17.11.2020

Første indkaldelse er nu uddelt til samtlige husstande her i Eppedalen.

12.11.2019 Skraldeproblemer i containergårdene

Roskilde Kommune har henvendt sig til grundejerforeningen, da der er oplevet problemer med sorteringen af metal og glas. Vi har derfor fået en regning på 621 kr. pga. for dårlig sortering. Kommunen har også sendt os billeddokumentation – se nedenfor.

Vi skal på det kraftigste opfordre beboerne til at foretage sortering efter de standarder, som kommunen har anvist.

Bestyrelsen har ikke andre muligheder end at betale de regninger, der i givet fald bliver sendt fra kommunen, såfremt kommunen konstaterer fejlsortering.

Bestyrelsen har ikke andre muligheder end at betale de regninger, der i givet fald bliver sendt fra kommunen, såfremt kommunen konstaterer fejlsortering.

12.11.2019 Anden indkaldelse til generalforsamling

Her er anden indkaldelse til den ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 19. november 2019 kl. 19:00. Indkaldelsen er tilføjet forslag fra bestyrelsen. Der er ikke indkommet forslag fra beboerne. Husk at generalforsamlingen afholdes hos Svogerslev Boldklub, Tværvangen 23, Svogerslev.

Baggrundsmateriale for bestyrelsens forslag kan ses her.

15.10.2019 Første indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 19.11.2019 kl. 19:00 hos Svogerslev Boldklub, Tværvangen 23, Svogerslev. Se første indkaldelse her.

19.09.2019 Arbejdsweekend på legepladsen er AFLYST

Bestyrelsen har aftalt med Heidi Holm og Brian Sandgaard at arbejdsweekenden planlagt til den 28.-29.09.2019 er AFLYST.

19.09.2019 Svævebanen på legepladsen er nedlagt

Efter nøje vurdering og eftersyn af både svævebanetårnet og selve svævebanen har bestyrelsen besluttet at fjerne wiren samt afspærre adgangen til tårnet pga. sikkerhedsmæssige årsager.

23.08.2019 Legeplads-arbejdsweekend

Der afholdes arbejdsweekend den 28.-29,09.2019 – begge dage kl. 10-15. Bestyrelsen sørger for materialer og maling/pensler og der vil også være mad og drikke til arbejdsstyrken. Meld dig til via Facebook eller via mail til Brian Sandgaard eller Heidi Holm.

23.08.2019 Asfaltering i Eppedalen

Der påbegyndes asfaltering mandag den 16.09.2019.

Den foreløbige plan er, at der startes i Egen ( både carporte og stier ) og så bevæger man sig derefter langs vejen (carporte i Dunbirken, stier i Cypressen og sidst carporte og stier i Bøgen). Husk at få rettet kanterne til og fjern ukrudt og lignende ud over stien. Vores grønne mand – Ove – vil sørge for ukrudtsmiddel de steder det er nødvendigt. Arbejdet forventes at tage ca. 14 dage, da en del brønde og kloakdæksler skal rettes op.

23.08.2019 Tusmørket kommer tidligere

Tjek gerne din udendørsbelysning, nu det bliver tidligere mørkt.

17.07.2019 Nyhedsbrev omdelt til berørte beboere

Det forventes at vi i efteråret får asfalteret de resterende stistykker i Bøgen, Cypressen og Egen samt carportene. Der er blevet omdelt nyhedsbrev omkring asfalteringen og hvilke forholdsregler de berørte beboere skal tage i den anledning.

23.05.2019 Opgradering af Yousee netværk

Dansk Kabel TV går snart i gang med ombygningen af kabelskabene, så Yousee-bredbånd bliver meget  hurtigere end nu.

Det sker i perioden 11.-21.06.2019 og ombygningen sker i dagtimerne (fra kl. 7:00 til kl. 15:30)

Der kan derfor være periodevise afbrydelser pga. ombygningen i dagtimerne.

12.04.2019 YouSee demobil på besøg

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 02.07.2019 kl. 15:00-19:00, hvor YouSee kommer forbi Eppedalen med deres demobil. Der bliver senere meldt ud, hvor den kommer til at parkere.

18.03.2019 Ny vedtaget persondatapolitik

Bestyrelsen har vedtaget en ny persondatapolitik for hvordan og hvorledes vi behandler personfølsomme data.
 

13.02.2019 Håndbog er opdateret

Håndbogen for gf. Eppedalen er nu blevet opdateret og du kan finde den på denne side.
 

13.02.2019 Fibias gravearbejde i Eppedalen.

Fibia har nu færdiggjort gravearbejdet her i Eppedalen. Der har været en hel del udfordringer, og det kan være at der fortsat er det for enkelte grundejere. Inden så længe skal der afholdes vejsyn med deltagelse af medlemmer fra bestyrelsen, Roskilde Kommune og Fibias entreprenør, Petri & Haugsted. Såfremt beboere har noget man gerne vil have med ved vejsynet, så meld det ind på mail til næstformanden.

12.01.2019 Status på gravearbejdet i Eppedalen

Gravearbejdet skulle være slut ved udgangen af januar måned, og umiddelbart derefter vil der være et afsluttende vejsyn med deltagelse af Petri & Haugsted, Roskilde Kommune og bestyrelsen.

Vi har fået henvendelser fra flere beboere om bl.a. den dårlige asfaltering. Vi vil nøje stille krav til selve reetableringen i forbindelse med det afsluttende vejsyn.

12.01.2019 Manglende belysning i Eppedalen

Der har ikke været enighed mellem entreprenørfirmaet Petri & Haugsted, der udfører gravearbejdet på vegne af Fibia, og bestyrelsen omkring afholdelse af udgift til fejlsøgning og fejlrettelse på elkablerne.

Efter en længere dialog med Petri & Haugsted, har bestyrelsen nu kontaktet en elektriker for at få foretaget fejlsøgning på elkablerne, så vi igen kan få belysning her i Eppedalen. Fejlsøgning og rettelse af fejl forventes at ske i den kommende uge.

12.01.2019 Manglende tømning af containergårde

Vi har gjort Roskilde Kommune opmærksom på den manglende tømning af visse containergårde her i Eppedalen i december og begyndelsen af januar, og kommunen har været i kontakt med renovatøren. Her er der åbenbart tale om, at man har haft en forkert områdeoversigt hos renovatøren, hvorfor nogle af containergårdene ikke er blevet tømt.

Tilbagemeldingen fra kommunen lyder på, at der sker tømning i næste uge. Samtidig vil vi få adgang til en tømningsplan ultimo næste uge. Datoerne vil blive offentliggjort på vores hjemmeside når vi har dem.

21.12.2018 Problemer med udendørs belysning

Der er taget kontakt til entreprenør, da der formentligt er gravet strømførende kabel over til vores udendørs belysning. Det er kun lys langs Bøgen og Egen.

09.11.2018 Anden indkaldelse til ordinær generalforsamling 20.11.2018

Her er anden indkaldelse til den ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 20. november 2018 kl. 19:00. Indkaldelsen er tilføjet forslag fra bestyrelsen. Der er ikke indkommet forslag fra beboerne. Husk at generalforsamlingen afholdes hos Svogerslev Boldklub, Tværvangen 23, Svogerslev.

Du finder alle bilag til generalforsamlingen under fanen “Generalforsamlinger”.

16.10.2018 Første indkaldelse til ordinær generalforsamling 20.11.2018

Så er der uddelt indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 20. november 2018 kl. 19:00 hos Svogerslev Boldklub, Tværengen 23, Svogerslev.

Bemærk det nye mødested for generalforsamlingen!!!

06.10.2018 Nedgravning af fibernet-kabler i Eppedalen

Fibia er ved at nedgrave kabler til fibernet over hele Svogerslev, og nu er turen kommet til Eppedalen.

Onsdag eller torsdag i næste uge er der vejsyn her i Eppedalen med deltagelse af medarbejdere fra Vej- og Grønne områder i Roskilde Kommune, bestyrelsen samt entreprenør Petri & Haugsted. Det kan forventes at der vil være gravearbejde i Eppedalen indenfor den kommende tid.

Du kan læse mere på Fibias hjemmeside om projektet med at udbrede fibernet her i Svogerslev.

01.10.2018 Roskilde Kommune inviterer til netværksmøde om seniorbofællesskaber

Fra Svogerslev Lokalråd har vi fået oplyst, at kommunen har sendt en invitation ud til interesserede i seniorbofællesskaber.

Netværksmødet er den 1. november 2018 kl. 18:00-20:00 i Byens hus. Tilmeldingsfrist er den 24. oktober 2018 og du kan tilmelde dig hos Anna Østerby, Roskilde Kommune. Du kan finde selve invitationen fra Roskilde Kommune her.

Du kan læse mere om det på Svogerslev Lokalråds hjemmeside.

02.09.2018 Hjertestarter er nu sat op

Hjertestarteren er nu sat op på gangstien mellem Cypressen og Egen midt i Eppedalen.

Du kan finde ud af, hvordan hjertestarteren virker ved at se disse videoer på YouTube:

Video 1 – Introduktion af ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 2 – Opsætning af ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 3 – Sådan tændes ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 4 – Anbringelse af elektrode

Video 5 – Udførelse af hjertemassage med ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 6 – Gå direkte til analyse-funktion

Video 7 – Behandling af barn med ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 8 – Udlæs data fra ZOLL AED Plus hjertestarter

22.06.2018 Dato på ordinær generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at afholde ordinær generalforsamling tirsdag den 20. november 2018 kl. 19:00 på Lynghøjskolen – lokale 81/82 – HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN!

22.06.2018 Runde 2 for afhentning af affaldsbeholdere til glas/metal

Der var en del beboere, som enten havde glemt at sætte affaldsbeholderen frem til vejen eller blot havde stillet den på stierne ved afhentningen den 18. juni 2018.

Roskilde Kommune foretager derfor en ny afhentning mandag den 9. juli 2018. Affaldsbeholderen skal derfor placeres nede ved vejen søndag aften den 8. juli 2018.

24.05.2018 Afhentning af affaldsbeholdere til glas/metal

Roskilde Kommune oplyser, at der sker afhentning af affaldsbeholdere den 18. juni 2018 og samme dag afhentes papirkuberne.

23.05.2018 Containergårde er nu færdigetablerede

Roskilde Kommune har nu forsynet containergårdene med containere til papir, glas og metal.

Hvis du som beboer ønsker at bruge containergårdene i stedet for den affaldsbeholder til glas/metal, som du har fået, så skal du kontakte kommunen.

Du kan enten ringe på 46313621.

Du kan også sende en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk.

Du har frist til fredag den 8. juni 2018 med at melde ind til kommunen.

Kommunen vil herefter melde ud med hvilken dag affaldsbeholderen til glas/metal bliver indsamlet.

29.03.2018 Kompetencefordeling Roskilde Kommune/grundejerforeningen

Hjemmesiden er blevet opdateret med brev fra Roskilde Kommune fra den 04.07.2003 samt notat fra den 31.03.2003 omkring kompetencefordelingen mellem kommunen og grundejerforeningen ved udbygning/tilbygning/ombygning af parcellerne her i Eppedalen. Du finder dokumenterne her.

19.03.2018 Placering af containergårde

Her er en oversigt over containergårdene

Aspen 1 containergård

Bøgen 1 containergård

Dunbirken 1 containergård

Fyrren 3 containergårde

Granen 1 containergård

15.03.2018 Ny håndbog for grundejerforeningen

På hjemmesiden er nu tilføjet en ny håndbog, og du finder den under “Diverse“.

15.02.2018 Tømningsplan for mad-/restaffald og glas/metal

Du har mulighed for på kommunens hjemmeside at finde datoer for afhentning af diverse affald på dette link.

10.02.2018 Tilmelding til SMS service

Du kan på Roskilde Kommunes hjemmeside tilmelde dig en SMS service, så du får SMS dagen før der sker afhentning af affald.

29.01.2018 Skema fra Roskilde Kommune

Grundejerforeningen har modtaget dette skema, der beskriver afstanden fra den enkelte parcel til nærmeste afhentningssted for skraldebilen. Afstandene er beregnet af kommunen.

28.01.2018 Omdelt nyhedsbrev fra bestyrelsen

Der er her i weekenden blevet omdelt et nyhedsbrev, og nyhedsbrevet findes her.

28.01.2018 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 22.01.2018

Hjemmesiden er opdateret med referatet.

28.01.2018 Nyt bestyrelsesmedlem og ny næstformand

Torben Gren Larsen, Egen 13, er indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem, og Per Sander er ny næstformand.

22.01.2018 Henvendelse til kommunen ang. den nye affaldsordning

Bestyrelsen skal pointere, at afhentning af affald er baseret på en individuel aftale mellem den enkelte grundejer og kommunen. Såfremt den enkelte grundejer ønsker at drøfte afhentning kan dette ske til kommunen på 46313621 eller mail: affaldoggenbrug@roskilde.dk.

22.01.2018 Kort konklusion på den ekstraordinære generalforsamling

Forslaget fra Anders Christensen, Cypressen 14, om udvidelse af containerområder for glas/metal blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, og efter dirigentens beslutning blev forslaget delt i 2 afstemninger. En om selve udvidelsen og en om finansieringen. Årsagen var, at bestyrelsen havde et ændringsforslag til finansiering, såfremt forslaget om udvidelse blev vedtaget.

Afstemningen for udvidelse af containerområder fra 3 til 5 i alt blev vedtaget.

Stemmefordelingen var: 79 stemmer for udvidelse, 15 stemmer imod udvidelse og 1 blank stemmeseddel.

Der var 2 finansieringsmuligheder til afstemning. Nr. 1 gik ud på at finansiere udvidelserne af containerområderne fra vore henlæggelser og nr. 2 gik ud på at finansiere udvidelsen ved at forhøje kontingentet med 75 kr. de næste 4 kvartaler.

Der var flertal for forslag 2, altså en kontingentforhøjelse.

Stemmefordelingen var: Nr. 1 20 stemmer for, nr. 2 72 stemmer for og 3 ugyldige stemmesedler.