Velkommen til Grundejerforeningen Eppedalen

Du finder det meste omkring grundejerforeningen Eppedalen på denne hjemmeside.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig nyhedsbrevet – vi bombarderer jer IKKE i tide og utide; men vi har her et redskab der kan nå ud til jer alle på kort tid.

Har du et problem eller har du set noget som kan blive et problem – giv bestyrelsen et praj på: mailto: bestyrelse@eppedalen.dk

01.06.2022 Affaldsøer / Containergårde:

Mange undrer sig over, at containere står ude på vejen pga pladsmangel.

Betyrelsen afventer i øjeblikket resultatet af den tilmelding til affaldoggenbrug@roskilde.dk, som havde sidste frist den 28/5 2022. Samtidig er vi ved at vurdere behovet for alle de containere der i forvejen står i øerne. Vi håber jo på, at der vil være plads i de nuværende gårde når alt dette falder på plads. Vi skal jo alle betale for eventuelle udvidelser. Ind til da beder vi om jeres tålmodighed.

25-05-2022 Legeplads indvielse.

Det har været annonceret at legepladsudvalget ville holde indvielse 2 af den nye svævebane på legepladsen den 12.06-2o22. Desværre har de set sig nødsaget til at aflyse dette da de ikke har frivillige til at afholde det.

Samtidig har bestyrelsen besluttet at nedlægge legepladsudvalget, idet den jo er fuldt udbygget og bliver tilset og vedligeholdt af INDU.

Bestyrelsen har Eivind Egehave som tilsyn på legepladsen.

Skulle der senere opstå et behov for et udvalg, vil vi kalde på hjælp.

28-04-2022: KAOS ved kubegårdene!!

Kommunen har desværre implementeret den nye ordning i en forkert rækkefølge.

Planen var at vi skulle mødes i området og vurdere pladsbehov, efter at kommunen havde spurgt jer om, hvem der ville have den nye spand hjemme, og hvem der ville have den i kubegården.

Det lykkedes endelig i går at komme i kontakt med afdelingslederen og det blev aftalt at vi skal mødes i uge 18 her i Eppedalen. Herefter bliver det sådan, at I får noget materiale i jeres postkasser. I skal så meddele kommunen om I ønsker den nye spand hjemme eller i kubegården.

Herefter vil spandene blive fordelt, og vi kan nu vurdere om kubegårdene skal udvides.

Den røde spand til elektronisk affald vil blive tildelt hvert enkelt hus.

Vi er kede af forvirringen; men mener ikke at det er os der har skabt den. Vi vil gøre vores til at der bliver skabt ro omkring dette affalds ragnarok. MVH Bestyrelsen

25-01-2022: Se seneste indlæg vedrørende ny affaldsordning under “Affaldsordning og containergårde”

23-01-2022: Se svar fra myndighederne vedr. forspørgsel om hastighedsbegrænsning:

Afslag på ansøgning om hastighedsbegrænsende foranstaltninger i Eppedalen:

Grf. Eppedalens bestyrelse blev pålagt at undersøge mulighederne for hastighedsbegrænsende tiltag i Eppedalen.

Både Politi og Roskilde Kommune er forespurgt, og begge har svaret:

Politiet henviser til den omstændighed, at det er kommunen der er vejmyndighed og derfor skal ansøges.

Roskilde Kommune bekræfter, at det er kommunen, der er vejmyndighed, men samtidig at man ikke kan finde muligheder indenfor en nærmere fremtid.

Kommunens svar er:

Tak for mail. Med Eppedalens nuværende udformning kan vi som vejmyndig­hed ikke anbefale, at hastighedsgrænsen sættes ned. Det vil med den nu­væ­rende lovgivning kræve, at der for at få lov til at sænke hastighedsgrænsen skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Eppedalen for at sikre et lavt hastighedsniveau. Dette kan vi ikke prioritere i forhold til mange andre steder i Roskilde Kommune, hvor vi ser et større behov for at prioritere midler til trafiksikkerhedstiltag. Der er ønsker til trafiksikkerhedstiltag og cykelstier for langt over 120 mio. kr. fordelt på hele kommunen, så det er ikke realistisk at Eppedalen bliver prioriteret i den sammenhæng.

Vi vil dog undersøge, om der kan opsættes midlertidige kampagneplakater ”Hilsen din nabo” i løbet af 2022 med opfordring til at sænke farten og tage hensyn til naboerne. Vi har skrevet jeres vej på listen over mulige steder til opsætning i 2022.

Venlig hilsen

Veje og Grønne Områder

05-12-2021: Se artikel fra DAGBLADET vedrørende ny affaldsordning: Klik her

Referat og opdateret budget ligger klar – se fanebladet “Generalforsamlinger”

Ligeledes er Håndbogen opdateret med nyeste version – se under fanebladet “Diverse”

05.11.2021 Anden indkaldelse til generalforsamlingen 18 november 2021 kl. 1900 er nu lagt på hjemmesiden og kan hentes HER

14.10.2021 Første indkaldelse til generalforsamlingen 18 november 2021 kl. 1900 er nu uddelt til samtlige husstande i Eppedalen og kan hentes HER

Da vi har slået generalforsamlingerne 2020 og 2021 bedes I downloade materiale for begge år, idet vi også skal godkende regnskab 2020.

Materialet ligger under fanebladet “Generalforsamlinger”

Vedrørende kontingentopkrævning:

KONTINGENT OPKRÆVNING 1. SEPT. 2021

Ved en beklagelig fejl er kontingentperioden angivet som juni, juli og august 2021. Opkrævningen med forfald, den 21. september 2021 dækker perioden SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2021.

Giver det anledning til spørgsmål, kontakt mig da venligst.

Med venlig hilsen Ole Tang Christensen, Kasserer

OBS-OBS-OBS

26.05.2021 Vi har på seneste bestyrelsesmøde besluttet at Generalforsamlingen 2020 og 2021 slåes sammen. Vi tror ikke på at vi kan afholde en sikker Generalforsamling før efteråret og så er vi så tæt på den næste , at det ikke kan betale sig andet.

09.11.2020 OBS Generalforsamlingen tirsdag den 17. november 2020 er AFLYST

Bestyrelsen har besluttet at aflyse den kommende generalforsamling.

Begrundelsen er truffet på baggrund af sundhedsmyndighedernes seneste udmeldinger om coronavirus/Covid-19. Bestyrelsen mener ikke, at der er mulighed for at afholde generalforsamlingen på Lynghøjskolen sundhedsmæssigt forsvarligt, og bestyrelsen beklager selvfølgelig den sene aflysning.

Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt melde ud om ny dato og tidspunkt for den kommende generalforsamling.

Materialet på hjemmesiden vil fortsat være gældende ved den kommende generalforsamling.

08.11.2020 Anden indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 17.11.2020

Anden indkaldelse er nu tilgængelig her på hjemmesiden.

13.10.2020 Første indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 17.11.2020

Første indkaldelse er nu uddelt til samtlige husstande her i Eppedalen.

21.12.2018 Problemer med udendørs belysning

Der er taget kontakt til entreprenør, da der formentligt er gravet strømførende kabel over til vores udendørs belysning. Det er kun lys langs Bøgen og Egen.

09.11.2018 Anden indkaldelse til ordinær generalforsamling 20.11.2018

Her er anden indkaldelse til den ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 20. november 2018 kl. 19:00. Indkaldelsen er tilføjet forslag fra bestyrelsen. Der er ikke indkommet forslag fra beboerne. Husk at generalforsamlingen afholdes hos Svogerslev Boldklub, Tværvangen 23, Svogerslev.

Du finder alle bilag til generalforsamlingen under fanen “Generalforsamlinger”.

02.09.2018 Hjertestarter er nu sat op

Hjertestarteren er nu sat op på gangstien mellem Cypressen og Egen midt i Eppedalen.

Du kan finde ud af, hvordan hjertestarteren virker ved at se disse videoer på YouTube:

Video 1 – Introduktion af ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 2 – Opsætning af ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 3 – Sådan tændes ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 4 – Anbringelse af elektrode

Video 5 – Udførelse af hjertemassage med ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 6 – Gå direkte til analyse-funktion

Video 7 – Behandling af barn med ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 8 – Udlæs data fra ZOLL AED Plus hjertestarter

22.06.2018 Dato på ordinær generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at afholde ordinær generalforsamling tirsdag den 20. november 2018 kl. 19:00 på Lynghøjskolen – lokale 81/82 – HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN!

29.03.2018 Kompetencefordeling Roskilde Kommune/grundejerforeningen

Hjemmesiden er blevet opdateret med brev fra Roskilde Kommune fra den 04.07.2003 samt notat fra den 31.03.2003 omkring kompetencefordelingen mellem kommunen og grundejerforeningen ved udbygning/tilbygning/ombygning af parcellerne her i Eppedalen. Du finder dokumenterne her.

19.03.2018 Placering af containergårde

Her er en oversigt over containergårdene

Aspen 1 containergård

Bøgen 1 containergård

Dunbirken 1 containergård

Fyrren 3 containergårde

Granen 1 containergård