Kontaktoplysninger til bestyrelsen:

Formand Allan Jensen 40311302 formand@eppedalen.dk (svarer på
generelle spørgsmål).

Næstformand Torben Gren 29628208 naestformand@eppedalen.dk (har ansvaret
for de grønne områder.

Kasserer Ole Tang Christensen 31430119 kasserer@eppedalen.dk (ansvar for
regnskab og budget).

Sekretær Ole Nyholm 40310119 sekretaer@eppedalen.dk (bl. a. brugsret attester til
carporte m.m.).

Bestyrelsesmedlem Eivind Eghave 30115054 bestyrelsesmedlem@eppedalen.dk (ansvar for
legeplads og fælles belysning).

bestyrelse@eppedalen.dk sender mail til alle bestyrelsesmedlemmer på en gang.